Nya regler på hallen

Den nya pandemilagen påverkar KLTK, Kungl. Tennishallen och givetvis också oss på Intersquash Club. Sportanläggningar är skyldiga att begränsa antalet personer som vistas samtidigt i anläggningen.
* Max 130 personer får vistas i Kungl. Tennishallen samtidigt.

* Samtliga utövare uppmanas att komma till hallen i anslutning till aktivitetens början och lämna arenan så snart som möjligt efter genomfört pass.

* Samtliga utövare uppmanas att INTE ta med anhöriga eller vänner till hallen. Målsman som skjutsar barn måste lämna och hämta på parkeringen.

* Omklädningsrummen är stängda.

* Restaurangen är stängd.

* Maximalt 7 besökare samtidigt i butiken (dessa ingår i det totala maxantalet om 130)

.* Maximalt 15 besökare samtidigt i gymmet (dessa ingår i det totala maxantalet om 130).

* Privatträning får fortsätta men med maximalt två elever på banan.

Leave a Reply