Intersquash Club

Intersquash Club grundades 1971 på Kampementshallen på Gärdet. Sedan 2007 har vi vår bas på Kungl. Tennishallen.

Leave a Reply